Artikel uit het Friesch Dagblad


bioboer_pieter_friesch-dagblad
Pluimveebedrijf Tzum is weer vrij van vogelgriep
Hinne Bokma
Tzum | Op het biologische pluimveebedrijf van Pieter en Tjitske Sijbesma-Smitstra aan de Franekerweg bij Tzum kon gisteren de vlag in top. Het bedrijf is weer vrij toegankelijk, de eieren mogen weer verhandeld worden. Begin augustus werden alle legkippen geruimd, nadat op het bedrijf vogelgriep was geconstateerd. ,,We ha wer in frij gevoel. It is in feestlike dei.”
Toen er eind juli bij de pluimveehouder meer kippen doodgingen dan anders, de dieren minder aten en er minder eieren werden gelegd, werd besloten om actie te ondernemen. Tijdens de controle werd bij de kippen de vogelgriep vastgesteld. Het ging om de milde H7-variant, maar de Sijbesma’s ontkwamen er niet aan dat alle legkippen een paar dagen later afgevoerd werden naar het slachthuis. In een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf gold een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, kippenmest en gebruikt strooisel.
Dan zijn de stallen plotseling leeg. ,,Je binne ferslein. Je wurde wurch fan it neitinken”, zo vertelt Sijbemsa (53) over de afgelopen moeilijke periode. Hij miste niet alleen het dagelijks werk op het bedrijf, maar ook het contact met zijn afnemers. ,,Mar lokkich spile it him ôf yn it achterein en net yn it foarein”, zo relativeerde zijn vrouw het drama. ,,Mar it joech ús wol in rotgefoel.”
De pluimveehouder ging aan het schoonmaken en ontsmetten. Drie weken geleden werden op het bedrijf twaalfduizend kippen aangevoerd en brak een spannende periode aan. Zouden de nieuwe kippen niet besmet raken? Zijn de maatregelen afdoende geweest? Afgelopen woensdag kwamen controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het pluimveebedrijf in Tzum om bloedproeven te nemen. Gistermorgen kwam de uitslag. ,,Dy joech oan dat der net ien bist mear besmet is en dat we wer frij binne fan fûgelgryp”, aldus Sijbesma.
Had de controle negatief uitgepakt, dan zouden alle legkippen weer geruimd moeten worden en dat zou het einde van het bedrijf betekenen. ,,We ha dat risiko naam. Ik moat der wol bysizze dat it hast nea foarkomt dat der in twadde kear fûgelgryp op itselde bedriuw útbrekt”, vertelt Tjitske Sijbesma.
Toch was de opluchting gisteren groot. Afnemers kregen een telefoontje dat ze weer eieren konden afhalen. De pluimveehouder kan weer vooruit kijken, nieuwe plannen maken. Zo willen de Sijbesma’s de komende tijd veel energie steken in promotie. Vinden nu veel eieren via de groothandel hun weg naar de supermarkten, het zou volgens Tjitske beter zijn als de eieren rechtstreeks aan de winkels worden geleverd. ,,Dan kinne se tsjin in legere priis ferkocht wurde en hâlde wy der mear oan oer”, geeft ze aan.