Onze biologische eieren


bioboerpieter_biologische_eieren

Het verschil tussen vrije uitloop scharrel en biologisch.

– Kenmerken van de biologische landbouw:

  • Dieren in biologische veehouderij
  • De dieren kunnen naar buiten.
  • De dieren hebben meer ruimte dan in de gangbare veehouderij.
  • In de stal is stro, strooisel of ander natuurlijk materiaal aanwezig.
  • De dieren krijgen gezond, biologisch voer uit de omgeving van de boerderij.
  • De meeste lichamelijke ingrepen (zoals gekapte snavels) zijn verboden.
  • Diergeneesmiddelen mogen alleen gebruikt worden om ziektes te genezen, niet om ziektes te voorkomen.
  • Het aantal dieren dat wordt gehouden is in evenwicht met het grondoppervlak.
  • De mest moet kunnen worden gebruikt op het eigen land of op land van andere boeren in de streek.

 – Wat is biologisch?
Biologische eieren komen van leghennen die onder puur natuurlijke omstandigheden leven. Zij kunnen ook naar buiten en krijgen biologisch voer. De hennen in een biologische uitloop hebben geen gekapte snavels. Biologische landbouw is een landbouwmethode waarbij respect voor de natuur en de natuurlijke kringlopen centraal staan. Het resultaat is voedsel dat ‘echt’ is. Om voeding als ‘biologisch’ op de markt te kunnen brengt moeten boer of tuinder, maar ook alle verdere schakels in de keten voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Daarbij hoort ook een strenge controle, die in Nederland door Skal wordt uitgevoerd. Op het product moet het Europese bio-keurmerk, het groene blaadje met de sterren, zijn afgebeeld. Daarnaast kan het EKO-keurmerk gebruikt worden, hierdoor herken je een product van een ondernemer die zich breed inzet voor duurzaamheid. Het EKO-keurmerk geeft aan dat een ondernemer vierkant achter de principes van de biologische landbouw staat en over duurzaamheid in al zijn aspecten transparant wil zijn naar afnemers en consument. Het EKO-keurmerk gaat dus verder waar de wetgeving ophoudt. Lees hier de EKO-code. De kernwaarden van de biologische landbouw zijn internationaal vastgelegd in de zogenaamde IFOAM Beginselen van de biologische Landbouw: Ecologie, Gezondheid, Eerlijk en Zorg. Een deel van deze beginselen is concreet gemaakt in wet- en regelgeving; een deel ook niet, zoals het gebruik van groene energie, schone brandstoffen of hernieuwbare verpakkingen. Op www.bionext.nl is meer informatie te vinden over biologische productie. Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu, dier en mens. Biologische producten zijn vanouds herkenbaar aan het EKO-keurmerk (links) en sinds 1 juli 2010 ook aan het Europees biologisch keurmerk (rechts).

 

logo's_002